Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016) Privredno društvo Fionum d.o.o. Beograd, ovim putem utvrđuje bitne elemente zaključenog ugovora na daljinu i upoznaje kupce sa načinom i uslovima kupovine putem internet sajta www.lolishop.rs.

Zaključenjem ugovora na daljinu kupac je obavešten i isti se saglašava sa sledećim bitnim elementima zaključenog ugovora

– da se prodaja robe putem internet sajta www.lolishop.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Fionum d.o.o., Beograd, ulica Gradine 7v, Beograd, Srbija, matični broj 21244180, PIB: 109795560, šifra delatnosti 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, Tel.: +381638021166, tekući račun broj 265-6130310000497-83 koji se vodi kod Raiffeisen Bank a.d. Beograd, adresa internet stranice www.lolishop.rs, adresa za poručivanje proizvoda kao i izjavljivanje reklamacija i dostavljanje izjave o odustanku od ugovora je: kontakt@lolishop.rs.

Fionum.d.o.o. nije obveznik Poreza na Dodatu Vrednost.

1.1. Osnovna obeležja robe izložena su ispod slike robe i mogu se naći na sajtu www.lolishop.rs

1.2. Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016) kupovina preko naše internet stranice www.lolishop.rs smatra se prodajom na daljinu usled čega kupac proizvoda ima svojstvo potrošača sa svim pravima i obavezama utvrđenim zakonom.

1.3. Nakon naručene robe, Prodavac će proveriti dostupnost proizvoda na lageru te ukoliko je isti dostupan, izvršiće potvrđivanje porudžbenice slanjem e-mail poruke na sajt kupca.

1.4. Ukoliko roba nije dostupna na lageru, prodavac će o ovoj okolnosti izvestiti kupca slanjem e-mail obaveštenja u kom slučaju se neće smatrati da je ugovor zaključen a kupac nema obavezu plaćanja cene niti bilo kojih troškova provere stanja.

1.5. Prodavac će kupljenu robu isporučiti kupcu u roku od 3 do 5 radnih dana putem kurirske službe.

1.6 Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavljaće se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.lolishop.rs

1.7 Potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.lolishop.rs može platiti pouzećem gotovinski i/ili platnim karticama u trenutku isporuke

1.8 Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice potvrđivanjem polja “PORUČI” preuzima neopozivu obavezu plaćanja naručene robe;

1.9 Potrošač ima pravo da na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana pod uslovima i u skladu sa pravom na odustanak od ugovora i postupkom vraćanja objavljenim na sajtu www.lolishop.rs u delu Odustanak od ugovora.

1.10 Za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod na način i u skladu sa postupkom reklamacije objavljenim na sajtu www.lolishop.rs u delu Reklamacije.

1.11 Kupovinom proizvoda preko internet prodavnice www.lolishop.rs kupac potvrđivanjem polja “PORUČI” u kreiranoj narudžbenici neopozivo izjavljuje da prihvata opšte uslove kupovine i saglašava se sa uslovima prodaje, isporuke, reklamacije, povraćaja novca i odustanka od ugovora.

Vaš Lolishop.rs